Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
786

Jan II Kazimierz, Ort Bydgoszcz 1650 CG, BAL - RZADKOŚĆ

3+
add Twoja notatka 
Opis pozycji
Stan zachowania: 3+
Literatura: Hutten-Czapski 1929 (R6), Kopicki 1699 (R8), Kurpiewski-Kamiński 295 (R7), Tyszkiewicz 75 mk

Oto jedna z ozdób niniejszej aukcji - ort bydgoski 1650 z inicjałami C-G / B-AL i królem w płaszczu.

Rzadkość.

Jeden z najrzadszych ortów czasów Jana Kazimierza, który nie wystąpił dotychczas na aukcji w Polsce! 

W dotychczasowej, niemal 20-letniej, historii firmy tylko raz mieliśmy orta z tego rocznika (6 aukcja GNDM sprzedany za 66.700 zł). Tę odmianę (z inicjałami CG i BAL) oferujemy Państwu po raz pierwszy!

Wystąpienie pierwszego rocznika ortów bydgoskich Jana Kazimierza od zawsze rozbudza kolekcjonerskie emocje, gdyż zdarza się to niebywale rzadko. Rocznik ten, podobniej jak pierwsze emisje innych nominałów, cieszy się dużą różnorodnością odmian, które przez późniejsze jej losy (opisane poniżej) przetrwały jedynie w jednostkowych egzemplarzach. Taką monetą jest też niniejszy ort.

Odmiana z inicjałami C-G i B-AL.

Odmiana ta wystąpiła tylko w jednej z czterech wielkich kolekcji sprzedawanych przed wojną (w zbiorze Chomińskiego, pod pozycja 477, widniał ort 1650 tej odmiany, na bazie którego stworzono późniejsze kopie (z charakterystyczną nadlewką poza otokiem monety). Kopicki znał ją jedynie z dwóch wybitnych zbiorów: Emeryka Hutten-Czapskiego i Sobańskiego (obecnie Muzeum Narodowe w Warszawie).

O tym, jak bardzo była ta moneta ceniona w okresie przedwojennym, świadczy fakt, że na aukcji zbioru Chomińskiego była wystawiona za 200 marek(!). Jest to jedna z najwyższych cen na tej aukcji, gdzie za analogiczną kwotę wystawiono półportugała z rocznika 1611, a talara STR za 250 marek. Talary Zygmunta III wystawiano wówczas po 10 marek, a typowe dukaty Jana Kazimierza po 40 marek.

Jest to bardzo ciekawa emisja, którą wyróżniają zarówno ułożenie daty (nad oznaczeniem nominału, nie zaś w otoku), inicjały pod tarczą jak i portret królewski.

Poza inicjałami Krzysztofa Guttmana (dzierżawcy mennicy) widnieją tu, pod tarczą, a po bokach herbu Wieniawa, inicjały B-AL (AL w ligaturze), które w części literatury błędnie odczytywane były jako D-A. Są to inicjały Bogusława Leszczyńskiego (h. Wieniawa), podskarbiego wielkiego koronnego w latach 1650-1658. Koncepcję rozpracowania tego zapisu przedstawił nam jej autor, Wojciech Jękot. Według niego pochodził od skrótu niemieckiego zapisu - Bogusław am Leszczyna (Bogusław na Leszczynie). Dawniej, m.in. u Gumowskiego, opisane były jako inicjały nieznanego rytownika. 

Jest to też również jedyna odmiana z portretem królewskim w płaszczu, bez widocznego naramiennika z pasów. Jest to wynikiem zatrudnienia do wykonania tych stempli słynnego, gdańskiego medaliera - Höhna, który odpowiadał również za orty bydgoskie z 1651 roku.

Stan zachowania

Egzemplarz o ładnej prezencji, wybity na krążku z końcówki blachy. Z zachowaną bardzo ładną świeżością menniczą i widocznym połyskiem, szczególnie na awersie. Lekko niedobity, ale dobrze zachowany relief, szczególnie jak na tę kiepsko wykonywaną emisję pierwszych ortów od czasów Zygmunta III. Patyna lekko zachodząca od obrzeża. Atrakcyjny stan zachowania.

Rys historyczny emisji

To emisja, której dalsze losy wpłynęły na dzisiejszą rzadkość.

Historia ortów bydgoskich Jana Kazimierza rozpoczyna się na sejmie zwyczajnym z roku 1649/50 roku, gdy postanowiono wznowić w Polsce bicie drobnej monety. Monety nieemitowanej już wówczas od 22 lat! Powołano w tym celu Komisję menniczą, która w maju 1650 roku, w Warszawie, rozpoczęła prace nad organizacją mennic koronnych.

Jedną z nich była Bydgoszcz! Za jej organizację odpowiedzialny był ówczesny podskarbi wielki koronny Bogusław Leszczyński herbu Wieniawa. Już 31 maja podpisał on kontrakt na dzierżawę mennicy z Krzysztofem Guttmanem, w którym zobowiązał się do rozpoczęcia bicia monet w ciągu 5 tygodni. Obejmował on emisję monet w zgodzie z uchwałą komisji, która przewidywała znaczące podniesienie stopy menniczej. Tak, że nowa moneta była dwa razy lepsza od dotychczasowej! I właśnie takie były orty bydgoskie 1650. Dobre, wysokopróbne emisje.

Jak okazało się już rok później, za dobre...  

Już w styczniu 1651 uchwalono nowy kurs monet. Efektem tego była emisja ortów (o tej samej zawartości srebra co te z 1650), lecz z narzuconym kursem wyższym aż o 3 grosze (21 zamiast 18). Uniwersał ten odwołano już w lutym, przywracając kurs na 18, na co zareagował Guttman. Rozpoczął on obniżanie wartości ortów. Dobra moneta z 1650 trafiała do tygla, a emitowana była gorsza, przynosząca zysk. Jak obliczył Braunn orty z 1651 mają nie tylko mniejszą wagę (~5.3 g), ale i próbę zamiast 14-stej, tylko 10-tą! I to głównie te fakty wpłynęły na rzadkość niniejszej emisji. Choć i porzucenie w 1654 dawnej reformy, czy wprowadzenie podwartościowych tymfów dołożyło swoje "trzy grosze".

Parametry

Srebro, średnica 28 mm, waga 5.8 g

Aukcja
Aukcja 13 - zimowa '21
gavel
Data
06 lutego 2021 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
3 371 EUR
Stan zachowania
3+
Cena sprzedaży
6 894 EUR
Przebicie
205%
Wyświetleń: 1208 | Ulubione: 9
Aukcja

Marciniak | Dom Aukcyjny

Aukcja 13 - zimowa '21
Data
06 lutego 2021 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
Podbicia
  1
  > 10
  100
  > 20
  300
  > 50
  1 100
  > 100
  3 200
  > 200
  8 000
  > 500
  21 000
  > 1 000
  52 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  210 000
  > 10 000
  420 000
  > 20 000
  1 000 000
  > 50 000
 
Regulamin

 1. The auction is organised by GN Damian Marciniak (Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak / Numismatic Cabinet Damian Marciniak), Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Poland. EU Taxpayer Identification Number PL8311479658. 
 2. The auction is conducted to order and for the account of the owners of items, who remain anonymous, and on the behalf of the bidders. 
 3. Buyer’s premium is 18% and will be added to the hammer price. That premium includes the VAT under the Margin Scheme, not deductible for the purchasers.
 4. All auction invoices should be paid within the 14 days period since auction ended. The Organizer has a law to cancel all orders staying unpaid after these terms or can start charging for statutory interest. 
 5. The authenticity of all auction’s items is guaranteed, unless otherwise stated in the description of the particular item.
 6. Participation in the auction is subject to prior registration and acceptance of these terms and conditions.
 7. The auction participant after the registration in auction is granted with the amount of credit for the auction and can bid items under this credit. After exceeding it the bidding will be locked for him. 
 8. The auction participant can ask for an increase his auction’s credit, but in this case the organizer can ask him for paying the deposit.
 9. Lots viewing is available before the auction at the Organizer's office. All lots are sold as been viewed by buyers.
 10. The items are knocked down after the highest bid has been called third time. The auction participant who has offered the knocked down price becomes the buyer of that item.
 11. The auction is conducted in polish zlotych (PLN). The organizer accepts the payments of the equivalent PLN amount in EURO or USD.
 12. The preferred method of payment is bank money transfer on Organizer’s account’: Account owner: GN Damian Marciniak, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Poland 
  Bank’s name: mBank 
  SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK 
  IBAN [PLN] PL43 1140 2017 0000 4102 0878 0753 
  IBAN [EURO] PL50 1140 2017 0000 4412 0068 3953 
  IBAN [USD] PL24 1140 2017 0000 4712 0131 7684
 13. The Organizer accepts cash payments up to the amounts of 10.000 € or its equal in other currencies.
 14. Pick up or shipping the auction items:
  1. Purchased items will be handed over to the buyer, or to the person authorized by him, upon receipt by the Organizer of the full amount due.
  2. Domestic shipping (on the polish address) is free of charges for purchases over 3.000 PLN 
  3. Domestic shipping (on the polish address) for purchases below 3.000 PLN is the Buyer's cost. For packages with weight up to 1kg it is  20 zloty for insured shipping by  Pocztex. 
  4. Worldwide shipping is calculated each time individually, on request.
 15. Items with amounts over 16.000 PLN (~3.500€) can be taken outside of Poland only after receiving official permission for exportation. The procedure of exportation and receiving permissions is regulated by the act of lat from 23rd July 2003 entitled „On the protection and tutelage of National Monuments” with amendment from 18th March 2010. 
 16. Obtaining a permission for exportation is the buyer’s responsibility.
 17. Only the Polish text of the terms of auction has a legal force. This free translation has been made only as a guidance.
 1. Organizatorem aukcji jest Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak (GN Damian Marciniak), Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, NIP 831-147-96-58.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 18% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 5. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 8. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 9. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników aukcji, w siedzibie Organizatora, po uprzednim zaanonsowaniu wizyty.
 10. Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali przedmioty i studiowali ich stan zachowania.
 11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 12. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD.
 13. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na jeden z wskazanych poniżej numerów rachunku.
  Wpłaty walutowe
  GN Damian Marciniak, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Polska
  Bank: mBank, SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
  PL50 1140 2017 0000 4412 0068 3953 [EURO]
  PL24 1140 2017 0000 4712 0131 7684 [USD]
 14. Alternatywne, akceptowane formy płatności to zapłata gotówkowa dostępna dla zamówień o równowartości poniżej 15.000 € oraz płatność PayPal przy powiększeniu należnej kwoty o 4% tytułem opłaty transakcyjnej serwisu PayPal.
 15. Odbiór lub wysyłka przedmiotów:
  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o wartości powyżej 3.000 zł pokrywa Organizator.
  4. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o wartości do 3.000 zł wynoszą 20 zł i pokrywa je nabywca. Wysyłka jest ubezpieczona i realizowana przez firmę kurierską Pocztex. 
  5. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.  
 16. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. 
  Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.
 17. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 18. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczeniu na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 19. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.
O aukcji
FAQ
O sprzedawcy
Marciniak | Dom Aukcyjny
Kontakt
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
room
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
phone
+48 22 407 02 20
+48 782 280 880
Godziny otwarcia
Poniedziałek
10:00 - 17:00
Wtorek
10:00 - 17:00
Środa
10:00 - 17:00
Czwartek
10:00 - 17:00
Piątek
10:00 - 17:00
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up